21η Φεβρουαρίου

Οι σημαίες

Πού βρεθήκανε οι τόσες σημαίες,
οι μικρές και οι μεγάλες, οι ωραίες,
που υψώσανε στα σπίτια, σε κοντάρια
και κρεμάσανε σε δέντρα, σε φανάρια;

Στα κρυφά από καιρό ετοιμασμένες,
στις κασέλες ήταν όλες φυλαγμένες.
Και την άγια τούτη μέρα πρώτες πρώτες
τις εβγάλανε μ' ευλάβεια οι Γιαννιώτες.

Και σαν άρχισε το χαροκόπι, γλέντι
για το λύτρωμα απ' το ζυγό τ' αφέντη,
στα κατάβαθα ως τώρα διπλωμένες
κυματίζουνε κι αυτές λευτερωμένες.

Σχολιάστε