21η Φεβρουαρίου

Γιάννενα
 —
Σ? όλο τον κόσμο ξαστεριά
σ?  όλο τον κόσμο ήλιος
και στα καημένα Γιάννενα
όλο καπνός κι αντάρα.
 ==
Με το Μπιζάνι πολεμούν
οι αθάνατοι ευζώνοι
και ο στρατός περήφανος
στα  Γιάννενα ζυγώνοι.

Σχολιάστε