Πολυτεχνείο

Ο νεκρός που τον έλεγαν αρχηγό.

Τον έλεγαν «ο αρχηγός»

έγινε ο πρώτος τους νεκρός

οι φίλοι του ?πανε «θα ζεις

όσο υπάρχουμε κι εμείς»

Είχε τα μάτια γαλανά

στ? αριστερό σφαίρα περνά.

Μπλε παγωμένο το δεξί

στο στόμα κόκκινη γραμμή.

Μιλούσε πρώτος στα παιδιά

γέμιζε βάγια η καρδιά.

Πέρασε πρώτος τη γραμμή

που τελειώνει η ζωή.

«Σκοτώθηκε ο αρχηγός».

Ήταν ψηλός ήταν σωστός.

Θα τριγυρνάει στη ζωή

όσο υπάρχουν ζωντανοί.

Αρχή <–

Σχολιάστε