Πολυτεχνείο

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΑΝΚ

 Ιερό και άξιο κτίσμα. Και της γνώσης, ναέ και φρουρέ της ειρήνης.

Το τρανό και τ? αγέρωχο φως σου, φωτίζει το βλέπω.

Το ακατάλυτο φως  των αιώνων, που η γνώση της γνώσης γεννάει.

Φωτισμένη γενιά , ποιος μπορεί να σκλαβώσει;

Φωτισμένο μυαλό ποιος μπορεί να δεσμέψει;

 

Σπιθοβόλο το φως, λευτεριάς ορμητήρι.

Καραούλι, προπύργι, μετερίζι και κάστρο.

Πολυτεχνείο. Φωτεινέ κι ακατάλυτε φάρε.

Λευτεριάς αστραπή και βροντή, ώριο σύμβολο πάλης.

Αρχή <–

Σχολιάστε