Τα τμήματα 2017-2018

 

Β1 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Μουσική
2 Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστ. Γλώσσα Μαθηματ.
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθηματ. Μαθημ. Τ.Π.Ε. Τεχνικά Γλώσσα
4 Γυμναστ. Μελ. Π. Γλώσσα Μαθηματ. Γλώσσα
2ο  Διάλειμμα 
5 Μελ. Π. Μουσική Μαθηματ. Αγγλικά Μελ. Π.
3ο  Διάλειμμα
6 Φιλαναγν. Γυμναστ. Τεχνικά Μελέτη Γυμναστ.
7 Θ.Αγωγή  Ευέλικτη Ευέλικτη Ευέλικτη   Ευέλικτη
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε