Τα τμήματα 2017-2018

Β2 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματ.
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθηματ. Μαθημ. Μουσική Αγγλικά Μελέτη
4 Τεχνικά Τεχνικά Μαθημ. Μαθηματ. Ευέλικτη
2ο  Διάλειμμα 
5 Μελ. Π. Γυμναστ. Αγγλικά Μελ. Π. Γυμναστ.
3ο  Διάλειμμα
6 Τ.Π.Ε. Μελ. Π. Γυμναστ. Γυμναστ. Ευέλικτη
7 Θ.Αγωγή Ευέλικτη Φιλαναγ. Ευέλικτη Μουσική
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε