Τα τμήματα 2017-2018

 

Α1  (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματ.
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθηματ. Θ.Αγωγή Τεχνικά Μαθηματ. Μελέτη
4 Μελ. Π. Γυμναστ. Μαθηματ. Γυμναστ. Ευέλικτη
2ο  Διάλειμμα 
5 Αγγλικά Μαθηματ. Μελ. Π. Μελ. Π. Γυμναστ.
3ο  Διάλειμμα
6 Γυμναστ. Αγγλικά Ευέλικτη Ευέλικτη Μουσική
7 Φιλαναγν.  Τεχνικά Μουσική Ευέλικτη  Τ.Π.Ε
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε