Τα τμήματα 2017-2018

Α2  (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματ.
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθηματ. Μαθημ. Μαθημ. Μουσική Ευέλικτη
4 Μελ. Π. Μελ. Π. Μουσική Μαθηματ. Γυμναστ..
2ο  Διάλειμμα 
5 Τεχνικά Θ.Αγωγή Τεχνικά Μελ. Π. Ευέλικτη
3ο  Διάλειμμα
6 Αγγλικά Γυμναστ. Μελ. Π. Ευέλικτη Τ.Π.Ε.
7 Γυμναστ. Αγγλικά Ευέλικτη Γυμναστ.  Φιλαναγν.
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε