Τα τμήματα 2017-2018

Α3 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μουσικη Γλώσσα
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ευέλικτη Μαθηματ.
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθηματ. Μαθημ. Γυμναστ. Γλώσσα Γυμναστική
4 Μελέτη Γυμναστική Μαθηματ. Γλώσσα Μελέτη Π.
2ο  Διάλειμμα 
5 Θ. Αγωγή Τεχνικά Μελέτη Π. Μαθηματτ. Τεχνικά
3ο  Διάλειμμα
6 Γυμναστική Ευέλικτη Μουσική Μελέτη Ευέλικτη
7 Αγγλικά  Φιλαναγν. Τ.Π.Ε. Αγγλικά  Ευέλικτη
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε