Τα τμήματα 2017-2018


Ε3 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γυμναστ. Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστ. Γλώσσα
2 Αγγλικά Μαθηματ. Γλώσσα Μαθημ. Γλώσσα
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθημ. Ιστορία Γεωγραφ. Γλώσσα Τεχνικά
4 Γεωγραφ. Γαλ/Γερ. Ιστορία Γλώσσα Αγγλικά
2ο  Διάλειμμα 
5 Φυσικά Κ.Π.Αγωγή Τ.Π.Ε. Φυσικά Μαθηματ.
3ο  Διάλειμμα
6 Θρησκ. Φυσικά Μουσική Αγγλικά Γαλ/Γερ
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε