Τα τμήματα 2017-2018

ΣΤ1  (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Μουσική Γλώσσα Μαθημ.
2 Γλώσσα Γλώσσα Τεχνικά Γλώσσα Γλώσσα
1ο  Διάλειμμα
3 Αγγλικά Μαθημ. Μαθημ. Μαθημ. Φυσικά
4 Ιστορία Γυμναστική Θρησκ. Φυσικά Ιστορία
2ο  Διάλειμμα 
5 Φυσικά  Γαλ./Γερ. Γεωγραφία Αγγλικά Γαλ./Γερ.
3ο  Διάλειμμα
6 Γυμναστική Τ.Π.Ε. Κ.Π.Αγωγή Γεωγραφία Αγγλικά 
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε