Τα τμήματα 2017-2018

Ε1 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Τεχνικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
2 Γλώσσα Αγγλικά Μουσική. Γλώσσα Γλώσσα
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθημ. Μαθημ. Αγγλικά Μαθηματ. Τ.Π.Ε.
4 Φυσικά Γαλ/Γερ Φυσικά Αγγλικά Μαθημ.
2ο  Διάλειμμα 
5 Γυμναστ. Ιστορία Ιστορία Γυμναστ. Φυσικά
3ο  Διάλειμμα
6 Γεωγραφ. Θρησκ. Γεωγραφ. Κ.Π.Αγωγή Γαλ./Γερ.
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε