Τα τμήματα 2017-2018

 

Δ1 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Τεχνικά Γλώσσα Αγγλικά
2 Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Μουσική
1ο  Διάλειμμα
3 Μαθημ. Μαθηματ. Τ.Π.Ε. Αγγλικά Γυμναστ.
4 Ιστορία Ιστορία Γλώσσα Μαθηματ. Μαθηματ.
2ο  Διάλειμμα 
5 Θ.Αγωγή Γυμναστ. Γλώσσα Θρησκ. Μελέτη Π.
3ο  Διάλειμμα
6 Ευέλικτη Ευέλικτη Μελέτη Π Γυμναστ. Θρησκκευτ.
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε