Τα τμήματα 2017-2018

Γ1  (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματ.
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματ. Μελέτη Π.
1ο  Διάλειμμα
3 Αγγλικά Μαθημ. Αγγλικά Γυμναστ. Θρησκευτ.
4 Θ.Αγωγή Τ.Π.Ε. Γυμναστ. Θρησκευτ. Μουσική
2ο  Διάλειμμα 
5 Ιστορία Ιστορία Μαθηματ. Τ.Π.Ε. Ευέλικτη
3ο  Διάλειμμα
6 Τεχνικά Μελέτη Μελέτη Π. Αγγλικά Ευέλικτη
7 Γυμναστ. Γυμναστ. Ευέλικτη Φιλαναγν.  Αγγλικά
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε