Τα τμήματα 2017-2018

Γ2 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματ.
2 Γλώσσα Μαθηματ. Γλώσσα Γλώσσα Μουσική
1ο  Διάλειμμα
3 Μελέτη Π. Γυμναστ. Μαθημ. Γυμναστ. Μελέτη Π.
4 Ιστορία Ιστορία Ευέλικτη Μαθηματ. Θρησκευτ.
2ο  Διάλειμμα 
5 Γυμναστ. Τ.Π.Ε. Γυμναστ. Τεχνικά Αγγλικά
3ο  Διάλειμμα
6 Αγγλικά Μελέτη Π. Φιλαναγν. Αγγλικά Ευέλικτη
7 Τ.Π.Ε. Ευέλικτη Αγγλικά Θρησκευτ.  Θ.Αγωγή
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε