Ανακοινώσεις – Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου μας

  Αγαπητοί γονείς
  Σας ενημερώνουμε :
1)  Στις 20 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη από 12.25 ΄ μέχρι 13.15΄, οι δάσκαλοι του σχολείου μας θα σας ενημερώσουν για την τριμηνιαία μαθησιακή πρόοδο και την εν γένει  συμπεριφορά  των παιδιών σας. Λόγω της ενημέρωσης οι μαθητές όλων των τάξεων την ημέρα  αυτή θα τελειώσουν στις 12.25 Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.
           Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας, για την  ενημέρωσή σας και την παραλαβή   των παιδιών σας.

2)  Στις 21 Δεκεμβρίου 2012 , ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή από τις 9.30 π.μ. έως 10.45 π.μ.
Το Ολοήμερο  οχολείο δε θα λειτουργήσει.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αποχώρηση των μαθητών.