Ανακοινώσεις – Νέα

Οι Σχολικές Σύμβουλοι 1ης, 2ης και 3ης Εκπ/κών Περιφερειών κ.κ. Μπενέκου Πολυξένη, Δανιηλίδου Νταίζη και Νταλαούτη Παρασκευή θα συνδιοργανώσουν επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο.
Τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013, με θέμα: “Γλώσσα και Μαθηματικά
Δ΄ τάξης”.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Καμπέρειο Ίδρυμα, ώρα 08.15΄ έως 13.30΄ και θα το παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της 1^ης , 2^ης και 3^ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων και των 1^ου και 2^ου Π.Π.Σ., που διδάσκουν στη Δ΄ τάξη (εκτός των 1/θεσίων Δημ. Σχολείων).
***
Για το λόγο αυτό τα τμήματα της Τετάρτης (Δ1 – Δ2) του Σχολείου μας δεν θα λειτουργήσουν τη
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013.