Ανακοινώσεις – Νέα

Σημαντική ενημέρωση!

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, το σχολείο μας δε θα λειτουργήσει λόγω συμμετοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Παρακαλείστε να μεριμνήσετε για τη φύλαξη των παιδιών σας.

Το θέατρο που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, αναβάλλεται για άλλη μέρα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ