Ψάχνοντας!

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε τις ημερομηνίες τού ΠΑΣΧΑ, μέχρι το 2100. Με κόκκινα γράμματα , σημειώνουμε πότε το Ορθόδοξο ΠΑΣΧΑ συμπίπτει με το Ρωμαιοκαθολικό ΠΑΣΧΑ. Το ΠΑΣΧΑ του 2100 θα είναι την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ.  (Όπου Α=Απρίλης & όπου Μ= Μάης). Αξίζει να σημειώσουμε, ότι, μετά το 2099, τα ΔΥΟ ΠΑΣΧΑ θα συμπέσουν και πάλι…. το 2900 μ.Χ. !

2010 A4 2033 Α24 2056  Α9 2079 Α23
2011 Α24 2034 Α9 2057  Α29 2080  Α14
2012 Α15 2035 Α29 2058   Α14 2081  Μ4
2013 Μ5 2036 Α20 2059  Μ4 2082  Α19
2014 Α20 2037 Α5 2060 Α25 2083  Α11
2015 Α12 2038 Α25 2061   Α10 2084  Α30
2016 Μ1 2039 Α17 2062  Α30  2085  Α15
2017 Α16 2040 Μ6 2063  Α22 2086  Α7
2018 Α8 2041 Α21 2064  Α13 2087  Α27
2019 Α28 2042 Α13 2065  Α26 2088  Α18
2020 Α19 2043 Μ3 2066  Α18 2089  Μ1
2021 Μ2 2044 Α24 2067  Α10 2090  Α23
2022 Α24 2045 Α9 2068 Α29 2091  Α8
2023 Α16 2046 Α29 2069  Α14 2092  Α27
2024 Μ5 2047 Α21 2070   Μ4 2093  Α19
2025 Α20 2048 Α5 2071  Α19 2094  Α11
2026 Α12 2049 Α25 2072 Α10 2095  Α24
2027 Μ2 2050 Α17 2073 Α30 2096  Α15
2028 Α16 2051 Μ7 2074  Α22 2097  Μ5
2029 A8 2052 Α21 2075 Α7 2098  Α27
2030 Α28 2053 Α13 2076 Α26 2099  Α12
2031 Α13 2054 Μ3 2077 Α18 2100 Μ1
2032 Μ2 2055 Α18 2078  Μ8 *** ***