ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Στο Ολοήμερο για τη Σχολική χρονιά 2012-2013 διδάσκουν οι δάσκαλοι: Κατσαβριάς Ευάγγελος & Κιάφας Αντώνης. Τα ονόματα των υπόλοιπων (ειδικοτήτων) θα αναρτηθούν αμέσως μετά την τοποθέτησή τους, την κατανομή τών ωρών διδασκαλίας και την οριστικοποίηση του προγράμματος.
Πρόγραμμα Ολοήμερου          Προσωπικό Ολοήμερου

Ανακατασκευή και μεταφορά δεδομένων σε εξέλιξη!  Μ.Β.