Τα «ψηφιακά» βιβλία

"Kλικ" στους  συνδέσμους για μετάβαση στα "ηλεκτρονικά" βιβλία τής κάθε τάξης!.
 

Α' τάξη Δημοτικού. Β' τάξη Δημοτικού. Γ' τάξη Δημοτικού.
Δ' τάξη Δημοτικού. Ε' τάξη Δημοτικού. ΣΤ' τάξη Δημοτικού.

 

 

Σχολιάστε