ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

970471pflqklgbzk.gif

Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ιδρύθηκε και λειτούργησε (ως διθέσιο όμως) , από το σχολικό έτος 1978-1979. Από το Σεπτέμβριο του 1978 στεγάστηκε στο διδακτήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και από το Γενάρη του 1979 σε μισθωμένο κτίριο που ανήκει στον κ. Σπ. Πλιάκο, με 3 αίθουσες και Γραφείο. Παράλληλα ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1983 και το 2ο Ειδικό Σχολείο , το οποίο συστεγάζεται με το 13ο Δημοτικό.
Μέχρι 17-3-1986 το Δημοτικό λειτούργησε με πρωινή και απογευματινή εργασία (εναλλάξ), οπότε, ύστερα από μίσθωση και άλλων τριών αιθουσών, σε απόσταση 200μέτρων περίπου, σε κτίριο που ανήκει στον κ. Νικόλαο Κολιοφούκα, λειτούργησε με όλα τα τμήματα πρωινά.
Με χρήματα του Νομαρχιακού Ταμείου, το 1982 (12 Ιανουαρίου) αγοράστηκε οικόπεδο 5.439 τ.μ., όπου ανεγέρθηκε διδακτήριο με επτά καινούριες αίθουσες διδασκαλίας (1986). Πραγματοποιήθηκε προσθήκη  (4) τεσσάρων αιθουσών και (2) δύο βοηθητικών χώρων, ολικής επιφάνειας 285 τ.μ., ύψους 6.80 μ., με όγκο 969 κ.μ. και επιφάνεια ανά όροφο 142τ.μ. Παραδόθηκε για χρήση με το από 30-8-1991 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής Κτιρίου 13ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.

Μ.Β. Από το αρχείο τού Σχολείου

Σχολιάστε