Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο μας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

mail@13dim-ioann.ioa.sch.gr

Σχολιάστε