ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ …

Πληροφορίες σχετικά με ό,τι αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση… 
"η-Τάξη" Δημιουργία μαθήματος Το διπλανό κείμενι (μορφή.pdf),
περιλαμβάνει οδηγίες για την
πλατφόρμα
e-class