Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Α)    ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Δήμος Ιωαν. 2651079921-5  Πανεπιστήμιο 2651007111
Περιφέρεια Ιωαν 2651087000  Φοιτ. Εστία  (Α)  2651095446
Περιφέρεια Ηπ. 2651364202  Φοιτ. Εστία  (Β)  2651096436
Έκδοση Πιστοπ. 1502    
Αστικό ΚΤΕΛ 265025016    
 Πανειπηρωτικό 2651094600  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  2651026379
     ΤΕΙ Ηπείρου 2651050700
 Ράδιο Ταξί 2651046777-9    
       
       
     ΙΚΑ Ιωαννίν.  2651028494
     ΟΑΕΔ  2651073007
     ΚΤΕΟ  2651093333
     ΕΛΠΑ  10400
     ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ  1154
     Τελωνείο  2651091446