2009 – 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  (Σχολική χρονιά 2009-2010)  ΤΜΗΜΑ ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Κοκκώνης Κωνσταντίνος

– Διευθυντής –

Μπάτσας Βασίλειος ΣΤ1 (υποδιευθυντής)
Χάιδος Χρήστος ΣΤ2
Φαρμάκης Θεοφάνης Ε1
Βερλέτης Γρηγόριος Ε2
Δήμος Κωνσταντίνος Δ1
Πέτρου Ηρακλής Δ2
Κατσουλίδη Λαμπρινή Γ1
Κωνσταντής Χρήστος Γ2
Δημάκου Θεοδώρα Β1
Κολιού Τριανταφυλλιά Β2
Στέφου Βασίλειος Α1
Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα Α2
Μπουντάση Αρετή Δασκάλα Μουσικής
Σωμάκος Χαρίλαος Γυμναστής
Κοσμά Άννα Δασκάλα Αγγλικών
Εσκή Άννα Αγγλικά (Ολοήμερο)
Ρίζος Λάμπρος Γυμναστής
ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  (2009-2010)
Κρικώνη Βασιλική Κυλικείο
Κρικώνη Κλεονίκη Καθαρίστρια
Πασχάλη Λαμπρινή Σχολική Τροχονόμος
Κάσσου Μαρία Σχολική Τροχονόμος