Οι δάσκαλοι των τάξεων

Ανασχεδιασμός – Αναβάθμιση
 

Οι δάσκαλοι των τάξεων 2020-2021
Κρικώνη Ελευθερία Πρώτη  Α1
Κατεμλιάδου Ελευθερία Πρώτη  Α2
Λισγάρα Ελεονώρα Δευτέρα Β1
Ράπτη Γεωργία Δευτέρα  Β2
Αστρέχα Βαασιλική Τρίτη τάξη Γ1
Κολιού Τριανταφυλλιά Τρίτη τάξη  Γ2
Φαρμάκης Θεοφάνης Τρίτη τάξη  Γ3
Τάντου Μαρία-Παρασκευή Τετάρτη τάξη  Δ1
Μουσαφίρης Σπυρίδων Τετάρτη τάξη  Δ2
Μπάτσας Βασίλειος Πέμπτη τάξη  Ε1
Στέφου Βασίλειος Πέμπτη τάξη  Ε2
Κυργοτάση Σταματία Πέμπτη τάξη  Ε3
Γεωργάρας Δημήτριος Έκτη τάξη  ΣΤ1
Κατσαβριάς Ευάγγελος Έκτη τάξη  ΣΤ2