Διδάσκουν (21-22)

Διδάσκουν
Λιώλης Αναστάσιος Τμήμα ένταξης
  Παράλληλη στήριξη
  Ε.Π.
Καψάλης Λεωνίδας Ε.Π.
Διδάσκουν οι δάσκαλοι άλλων ειδικοτήτων
Σωμάκος Χαρίλαος Δάσκαλος Φυσικής Αγωγής
Καλύβας Κωνσταντίνος Δάσκαλος Φυσικής Αγωγής
Κοσμά Άννα Δασκάλα Αγγλικής Γλώσσας
Αργύρη Βαρβάρα Δασκάλα Αγγλικής Γλώσσας
Αποστολάκη Βίκη Δασκάλα Γερμανικής Γλώσσας
Τζάτσου Μαργαρίτα Δασκάλα Γαλλικής Γλώσσας
Παπαντωνίου Αλέξανδρος Δάσκαλος Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.)
Μπουντάση Αρετή Δασκάλα  Μουσικής
  Τεχνικών
   Θεατρικής Αγωγής