ΧΡΗΣΙΜΑ

Διάφορα χρήσιμα (Τηλέφωνα – Πληροφορίες – Έντυπα κ.ά)
– Η επιλογή των "θεμάτων" έγινε με καθαρά δική μας άποψη περί χρησιμότητάς τους και σύγουρα καλύπτει ένα μέρος του συνόλου.
– Τα έντυπα που αναρτώνται στο χώρο αυτό, μπορείτε να τα προσαρμόσετε ή να τα συμπληρώσετε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Αφορούν προγράμματα για γιορτές (πρότυπα) ή άλλα συνηθισμένα έντυπα. Το άνοιγμα και η επεξεργασία γίνεται σε πριβάλλον
Word.

28 Οκτωβρίου εσωτερικό μέρος 28 Οκτωβρίου εξωτερικό μέρος
Πρότυπο για εβδομαδιαίο πρόγραμμα  

Σύντομα κοντά σας περισσότερα έντυπα…

Σημείωση: Συνιστούμε να "κατεβάζετε" τα αρχεία στον  υπολογιστή σας, να τα αποθηκεύετε και στη συνέχεια να τα επεξεργάζεστε και να τα προσαρμόζετε.