Σχολική χρονιά 2018-2019

Διδακτικό και άλλο προσωπικό  2018-2019
Διευθυντής του 13ου Δημ. Σχολ. Βοτανικού είναι 
ο κος Τασιούλας Παναγιώτης
και υποδιευθυντής
ο κος Σωμάκος Χαρίλαος
1 Ελευθερία Κρικώνη Πρώτη τάξη   Α1  
2 Ελευθερία Καλτερμιάδου Πρώτη τάξη   Α2  
3 Ελεονώρα Λισγάρα Πρώτη τάξη   Α3  
4 Ρούκη Χριστίνα Δευτέρα τάξη   Β1  
5 Κολιού Τριανταφυλλιά Δευτέρα τάξη   Β2  
6 Αντώνιος Κιάφας Τρίτη τάξη   Γ1  
7 Κώτσια  Άννα Τρίτη τάξη   Γ2  
8 Στέφου Βασίλειος Τρίτη τάξη   Γ3  
9 Φαρμάκης θεοφάνης Τετάρτη τάξη   Δ1  
10 Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα Τετάρτη τάξη   Δ2  
11 Κυργοτάση Σταματία Πέμπτη τάξη   Ε1  
12 Κατσαβριάς Ευάγγελος Πέμπτη τάξη   Ε2  
13 Μπάτσας Βασίλειος Έκτη τάξη   ΣΤ1  
14 Γεωργάρας Δημήτριος Έκτη τάξη   ΣΤ2  
15 Ράπτη Γεωργία Έκτη τάξη   ΣΤ3  
  Διδάσκοντες δάσκαλοι    
  Λιώλης Αναστάσιος Τμήμα ένταξης  
  Καψάλης Λεωνίδας Ε.κ.