2010 – 2011

***

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (2010 – 2011) Θέση-Τμήμα-Ειδικότητα
– Ντίνος Αχιλλεύς – – Διευθυντής –
Φαρμάκης Θεοφάνης ΣΤ1
Βερλέτης Γρηγόριος ΣΤ2
Μπάτσας Βασίλειος Ε1  (υποδιευθυντής)
Σκανδάλης Κωνσταντίνος Ε2
Κατσουλίδη Λαμπρινή Δ1
Κωνσταντής Χρήστος Δ2
Δημάκου Θεοδώρα Γ1
Κολιού Τριανταφυλλιά Γ2
Στέφου Βασίλειος Β1
Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα Β2
Γκίκα Ευμορφία Α1
Νικολαΐδου Μαρία Α2
Κατσαβριάς Ευάγγελος ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Βάσιος Λάμπρος ΠΡΟΣΘ . ΩΡ.
Αντωνίου Χρήστος ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔ.
Δήμος Κωνσταντίνος
 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Κοσμά Άννα ΑΓΓΛΙΚΑ
Μπουντάση Αρετή ΜΟΥΣΙΚΗ
Σωμάκος Χαρίλαος ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Βέντζης Νικόλαος Γυμν.(6 ώρ.+4  ολοήμ.)