Όροι χρήσης!

 ΠΡΟΣΟΧΗ !

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου http://13dim-ioann.ioa.sch.gr  και (www.13dimioa.gr) ==> σε λίγο, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.
Ο δικτυακός τόπος
http://13dim-ioann.ioa.sch.gr   και (www.13dimioa.gr==> σε λίγο,  παραπέμπει και σε άλλους δικτυακούς τόπους υπό μορφή συνδέσμων (links), αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή και των υπηρεσιών τους.

Τελευταία ενημέρωση κι επιβεβαίωση: Σεπτέμβριος (14) 2020 
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Μπάτσας Βασίλης


Μ.Β.