2Ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κάστρο))

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Κάστρο)