2006 – 2007

* 2006 – 2007 *

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑ ή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κοκκώνης Κωνσταντίνος

Διευθυντής

Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα

ΣΤ1

Μπάτσας Βασίλειος

ΣΤ2

Χάιδος Χρήστος

Ε1 (Υποδιευθυντής)

Βερλέτης Γρηγόριος

Ε2

Πέτρη Μαργαρίτα

Δ1

Καλόγηρος Χρήστος

Δ2

Κατσουλίδη Λαμπρινή

Γ1

Πέτρου Ηρακλής

Γ2

Βάσιος Λάμπρος

Β1

Μπατσής Χρήστος

Β2

Γκίκα Ευμορφία

Α1

Δήμος Κωνσταντίνος

Α2

Μπουντάση Αρετή

(Δασκάλα Μουσικής)

Σωμάκος Χαρίλαος

Γυμναστής

Κοσμά Άννα

Δασκάλα Αγγλικών (σε άδεια)