Διδάσκοντες-τμήματα

Ανασχεδιασμός – Αναβάθμιση
 

Οι δάσκαλοι των τάξεων 2021-202
Λώλη Ελευθερία Πρώτη  Α1
Αθανασιάδη Φιλιππία Πρώτη  Α2
Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα Δευτέρα Β1
Κατεμλιάδου Ελευθερία Δευτέρα  Β2
Φαρμάκης Θεοφάνης Τρίτη τάξη Γ1
Κιάφας Αντώνιος Τρίτη τάξη  Γ2
Δέλλας Βασίλειος Τετάρτη τάξη  Δ1
Κολιού Τριανταφυλλιά Τετάρτη τάξη  Δ2
Κατσαβριάς Ευάγγελος Τετάρτη τάξη  Δ3
Γεωργάρας Δημήτριος Πέμπτη τάξη  Ε1
Ράπτη Γεωργία Πέμπτη τάξη  Ε2
Μπάτσας Βασίλειος Έκτη τάξη  ΣΤ1
Στέφου Βασίλειος Έκτη τάξη  ΣΤ2
Κυργοτάση Σταματία Έκτη τάξη  ΣΤ3