2011 – 2012

2011 – 2012
– Τασιούλας Παναγιώτης – – Διευθυντής –
vbme.jpg
Μπάτσας Βασίλειος ΣΤ1
Στέφου Βασίλειος ΣΤ2
Αντωνίου Γιάννης
Ε1
Σκανδάλης Κωνσταντίνος Ε2
Οικονόμου Φώτιος Δ1
Σιαμαλέκα Παρασκευή Δ2
Φαρμάκης Θεοφάνης Γ1
Κυργοτάση Σταματία
Γ2
Γκίκα Ευμορφία Β1
Πάσχου Αναστασία Β2
Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα Α1
Κολιού Τριανταφυλλιά Α2
Κατσαβριάς Ευάγγελος Ολοήμερο
Κοσμά Άννα ΑΓΓΛΙΚΑ
photo-0008.jpg
Μπουντάση Αρετή ΜΟΥΣΙΚΗ
Σωμάκος Χαρίλαος ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Κατερίνη Ελένη ΤΕΧΝΙΚΑ