Άλλο προσωπικό

Άλλο προσωπικό σχολείου
Κρικώνη Βασιλική ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Κρικώνη Κλεονίκη Καθαρίστρια
Πασχάλη Λαμπρινή Σχολική τροχονόμος
Κάσσου Μαρία Σχολική τροχονόμος