Δάσκαλοι τάξεων

Οι δάσκαλοι των τάξεων 2019-2020
Λισγάρα Ελεονώρα Πρώτη  Α1
Ράπτη Γεωργία Πρώτη  Α2
Κρικώνη Ελευθερία Δευτέρα Β1
Κατεμλιάδου Ελευθερία Δευτέρα  Β2
Φαρμάκης Θεοφάνης Δευτέρα Β3
Ζαρογιάννη Κωνσταντίνα Τρίτη τάξη  Γ1
Κολιού Τριανταφυλλιά Τρίτη τάξη  Γ2
Κιάφας Αντώνιος Τετάρτη τάξη  Δ1
Ράπτη Ευαγγελία Τετάρτη τάξη  Δ2
Στέφου Βασίλειος Τετάρτη τάξη  Δ3
Γεωργάρας Δημήτριος  Πέμπτη τάξη  Ε1
Κατσαβριάς Ευάγγελος Πέμπτη τάξη  Ε2
Κυργοτάση Σταματία Έκτη τάξη  ΣΤ1
Μπάτσας Βασίλειος Έκτη τάξη  ΣΤ2