21η Φεβρουαρίου

ΣΤΑ  ΓΙΑΝΝΕΝΑ
 —
Στα ξακουσμένα Γιάννενα, στου Πύρρου την πατρίδα,
την Ένωση τη Λευτεριά αγκαλιασμένες είδα.
Στη μέση ο Στρατηλάτης μας στ? ολόχρυσό του άτι,
και σταματήσαν με χαρά στου Πύρρου το παλάτι.
 —
Στης Λίμνης τα γλυκά νερά, τα κρουσταλλένια τα?  άσπρα,
εκεί που καθρεφτίζονται, ο ουρανός με τα? άστρα,
τώρα οι κύκνοι κολυμπούν και τραγουδούν τα? αηδόνια.
Πώς πέρασαν αγύριστα του Αλή-πασά τα χρόνια!
 —
Χιλιάδες κόρες όμορφες με δάφνες τραγουδάνε,
το δοξασμένο μας στρατό τρέχουνε για να ιδούνε.
Στρατέ και Στρατηλάτη μας, που είστε κουρασμένοι
τώρα στις δάφνες γύρετε γιατ? είστε δοξασμένοι!

Σχολιάστε