Τα τμήματα 2017-2018

ΣΤ2  (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Θρησκ. Ιστορία
1ο  Διάλειμμα
3 Αγγλικά Μαθημ. Μαθημ. Μουσική Μαθημ.
4 Γυμναστ. Φυσικά Γεωγραφία Φυσικά Αγγλικά
2ο  Διάλειμμα 
5 Φυσικά Γαλ./Γερ. Αγγλικά Τεχνικά Γαλ./Γερ.
3ο  Διάλειμμα
6 Ιστορία Γυμναστ. Κ.Π.Αγωγή Γεωγραφία Τ.Π.Ε.
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε