Τα τμήματα 2017-2018

Ε2 (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθημ. Γλώσσα
2 Γλώσσα Τ.Π.Ε. Γλώσσα Φυσικά Γλώσσα
1ο  Διάλειμμα
3 Γυμναστ. Μαθημ. Φυσικά Γεωγραφία Μαθημ.
4 Μαθημ. Γαλ./Γερ. Αγγλικά Κ.Π.Αγωγή Φυσικά
2ο  Διάλειμμα 
5 Ιστορία Γεωγραφ. Ιστορία Γυμναστ. Αγγλικά
3ο  Διάλειμμα
6 Αγγλικά Θρησκευτ. Τεχνικά Μουσική Γαλ./Γερ.
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε