Τα τμήματα 2017-2018

Δ2  (2017-2018) Το φετινό πρόγραμμα

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθημ.
2 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ιστορία
1ο  Διάλειμμα
3 Θ.Αγωγή Τεχνικά Μαθημ. Γυμναστ. Μελέτη Π.
4 Μαθηματ. Γυμναστ. Θρησκ. Ιστορία Μουσική
2ο  Διάλειμμα 
5 Μελέτη Π. Μαθημ. Αγγλικά Θρησκ. Αγγλικά
3ο  Διάλειμμα
6 Αγγλικά Ευέλικτη Τ.Π.Ε. Ευέλικτη Γυμναστ.
 Αρχή   Προηγούμ. Επόμενο

Σχολιάστε