Ανακοινώσεις – Νέα

Αγαπητοί γονείς  & κηδεμόνες.
Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013, το σχολείο μας (130 Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και 20 Ειδικό Σχολείο Ιωαννίνων), αλλά  και όλα τα σχολεία τού νομού Ιωαννίνων δεν θα λειτουργήσουν, επειδή θα παραγματοποηθεί  η Τακτική Γενική  Συνέλευση του Συλλόγουκαι ταυτόχρονα την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν και οι εκλογές για τους αντιπροσώπους μας  στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων.